นายสีซอ https://nomjeeeb.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nomjeeeb&month=26-03-2009&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nomjeeeb&month=26-03-2009&group=2&gblog=3 https://nomjeeeb.bloggang.com/rss <![CDATA[Tue 24/03/09 วันที่สองของการฝึกงาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nomjeeeb&month=26-03-2009&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nomjeeeb&month=26-03-2009&group=2&gblog=3 Thu, 26 Mar 2009 1:23:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nomjeeeb&month=23-03-2009&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nomjeeeb&month=23-03-2009&group=2&gblog=2 https://nomjeeeb.bloggang.com/rss <![CDATA[Mon 23/03/09 วันแรกของการฝึกงาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nomjeeeb&month=23-03-2009&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nomjeeeb&month=23-03-2009&group=2&gblog=2 Mon, 23 Mar 2009 23:15:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nomjeeeb&month=22-03-2009&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nomjeeeb&month=22-03-2009&group=2&gblog=1 https://nomjeeeb.bloggang.com/rss <![CDATA[Sun 22/03/09 วันก่อนเริ่มฝึกงาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nomjeeeb&month=22-03-2009&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nomjeeeb&month=22-03-2009&group=2&gblog=1 Sun, 22 Mar 2009 11:19:29 +0700